EXPO 2015 – Katalogi firm z branży rolno-spożywczej

Od 1 maja do 31 października trwać będzie we Włoszech Wystawa Światowa EXPO 2015, w której udział weźmie 147 krajów, w tym Polska. Tegorocznym hasłem przewodnim Wystawy jest „Wyżywienie planety, energia dla życia”. To pierwsze EXPO z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego, który uchodzi za polską specjalność.

Organizatorem polskiej obecności na EXPO 2015 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która koordynuje szereg działań promujących polską żywność oraz polskich producentów technologii rolniczych i produkcji żywności. Jednym z działań jest opracowanie i wydanie w języku angielskim i włoskim dwóch bezpłatnych katalogów promocyjnych[1]:

  • Katalog polskich producentów żywności,
  • Katalog producentów maszyn i rozwiązań dla branży rolniczej i przetwórstwa żywności.

Katalogi te będą dystrybuowane wśród zagranicznych importerów żywności, restauratorów, ekspertów i przedstawicieli mediów obecnych na EXPO 2015 i imprezach towarzyszących organizowanych we Włoszech. Publikacji katalogów towarzyszyć będzie uruchomienie internetowej bazy kontaktów do polskiej branży rolno-spożywczej.

Z przyjemnością nieodpłatnie zamieścimy w katalogach i bazie danych informację o Państwa firmie, dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go do 5 marca 2015 r. na adres expo@garski-multimedia.pl.

POBIERZ FORMULARZ

Obecność Państwa firmy w oficjalnych materiałach promocyjnych związanych z udziałem Polski w EXPO 2015 to dobry sposób na nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz rozwój działalności eksportowej.

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną objętość katalogów o publikacji informacji o firmie decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o projekcie uzyskają Państwo pod numerami telefonów:

  • tel. 22 350 69 07 lub kom. 513 482 687 – Garski Multimedia, firma odpowiedzialna za wykonanie katalogów na zlecenie PARP.

[1] Z oferty mogą skorzystać firmy, których działalność nie obejmuje wyłącznie rodzajów działalności gospodarczej, które nie mogą być wspierane w ramach PO IG. Szczegółowe wytyczne dostępne są w „Opracowaniu dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej” dostępnym na stronie:

https://www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/PKD_wykluczenia_w_POIG_03_2008%20pelka.pdf